strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli " Wokół wartości"- planowanie działań patriotycznych"
Szkolenie nauczycieli " Wokół wartości"- planowanie działań patriotycznych" Drukuj Email
Wpisany przez Ania   
sobota, 07 listopada 2020 12:51

Dnia 06.11.2020r.odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej  na temat: Wokół wartości „- planowanie działań patriotycznych i efektywne przełożenie ich na różnorodne formy oddziaływania w przedszkolnej przestrzeni.

Szkolenie poprowadziły: Anna Jabłońska i Patrycja Czajkowska.

Szkolenie miało charakter teoretyczno-praktyczny. Na początku koleżanka A. Jabłońska przypomniała, iż przedszkole jako instytucja oświatowa poprzez sposób prowadzenia zajęć, organizację życia grupowego i dobór treści nauczania wychowuje młode pokolenia, a celem tego wychowania jest wychowanie do wartości.

Następnie koleżanka Patrycja Czajkowska dodała, że realizacja kierunku polityki państwa w zakresie wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oznacza wprowadzanie młodego pokolenia do wartościowego sposobu życia, którego najważniejszym elementem jest indywidualny, autonomiczny człowiek jako wartość sama w sobie. To wartości decydują o sensie i jakości życia człowieka, o relacjach interpersonalnych, stosunku do siebie, rodziców, rówieśników, nauczycieli i świata. Odgrywają w przedszkolu ważną rolę.

Prowadząca A. Jabłońska zaznaczyła, iż wychowanie do wartości oznacza ustawiczne motywowanie dzieci do wartościowego życia. W roku szkolnym 2020/2021 wychowanie do wartości realizowane poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych stanowi priorytet zadań podejmowanych przez przedszkole. Oznacza wzmacnianie więzi z krajem ojczystym, służyć ma identyfikacji narodowej i kulturowej. Jest obowiązkiem każdego nauczyciela, który przygotowuje młode pokolenie do życia w społeczeństwie, do pełnienia funkcji społecznych. O wprowadzaniu dzieci w świat wartości mowa jest w preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego. To podstawowy cel polityki oświatowej państwa.

Koleżanka Patrycja Czajkowska podsumowując szkolenie w części teoretycznej  dodała, że wychowanie do wartości jest zadaniem rodziny i przedszkola. Do kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych i wskazania dzieciom wzorców postępowania najlepiej wykorzystać najważniejsze święta narodowe i symbole państwowe.  Kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich i patriotycznych powinno odbywać się poprzez ich udział w życiu kulturalnym przedszkola, środowiska lokalnego oraz kraju.

Realizując tematykę związaną z patriotyzmem, warto zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie wartości takich jak szacunek wobec symboli narodowych, do których zaliczamy godło, barwy państwowe, herby miast. Symbole narodowe pomagają stworzyć więź dziecka z ojczyzną. Ich barwność i tajemniczość działa korzystnie na wyobraźnię i emocje, pomaga w tworzeniu obrazu Polski. Kształtując postawy patriotyczne, warto zachęcać dzieci do uczestnictwa w różnorodnych formach ukazywania postaw patriotycznych, którymi są np. relacje z uroczystości z okazji świąt państwowych na żywo i w mediach (np. Święta Niepodległości, święta Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej). Do świąt narodowych należy przygotować dzieci tak, by w przyszłości nie traktowali ich jedynie jako dni wolne od pracy, lecz przede wszystkim jako święta swojej ojczyzny.

W części praktycznej nauczycielki miały możliwość wykonania zadań patriotycznych na tablicy multimedialnej.  Prowadzące wskazały linki do stron internetowych o tematyce patriotycznej do wykorzystania w pracy z dziećmi.

W ramach dyskusji każda z nauczycielek podała własne metody, formy, sposoby pracy z dziećmi dotyczące w/w tematyki.

 

Na zakończenie rady szkoleniowej  nauczycielki otrzymały  materiały pomocnicze i linki do stron internetowych o tematyce patriotycznej, które wykorzystają do pracy z dziećmi.

Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 14:55