strona główna


PRAWA DZIECKA Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
czwartek, 30 czerwca 2011 23:00

 

Konwencja o Prawach Dziecka – fragmenty.
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526
Polska ratyfikowała konwencję 30 września 1991 r. 
z zastrzeżeniami oraz deklaracjami interpretacyjnymi.

Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski 7 lipca 1991 r.

Poprawiony: niedziela, 04 maja 2014 14:14