strona główna wydarzenia I Ty także potrafisz udzielić pierwszej pomocy
I Ty także potrafisz udzielić pierwszej pomocy Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
wtorek, 20 listopada 2012 22:07

 

Nasze najstarsze  Przedszkolaki ( gr V,VI) 20 listopada 2012 miały okazję nauczyć się podstaw pierwszej pomocy „ I Ty także potrafisz udzielić pierwszej pomocy”. Pani Ela  z grupy V , która uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy "Ratujemy i uczymy ratować"  przekazała najmłodszym podstawy małego ratownika. Dzieci miały okazję przećwiczyć w scenkach dramowych sytuację, kiedy muszą wezwać pomoc i zadzwonić na pogotowie ratunkowe. Układały poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wzięły udział w pokazie resuscytacji na fantomie. Po pokazie milusińscy obejrzeli film rysunkowy "Doktor Kręciołek uczy ratować" . Ta lekcja udzielania pierwszej pomocy będzie  systematycznie kontynuowana w naszym przedszkolu , bo chcemy żeby nasze dzieci potrafiły w razie zaistniałej potrzeby pomóc wszystkim , którzy tej pomocy będą potrzebowali.

 

Podstawa  programowa  w przedszkolu uwzględnia treści z zakresu bezpieczeństwa.

Czytamy w niej :

,, …  Dziecko kończące naukę w szkole:

-wie jak się zachować w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc,

umie o nią poprosić,

- orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu,

- zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich,

- wie, ze nie można samemu spożywać lekarstw i stosować środków chemicznych

niezgodnie z ich przeznaczeniem,

- próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu, w domu

i w ogrodzie, ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić…”

 

Dzieci mają  małe doświadczenie życiowe i niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, dlatego tak ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażało dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego reagowania na zaistniałe niebezpieczeństwa. Treści odnoszące się do bezpieczeństwa realizowane w przedszkolach dotyczą wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw zachęcających do odpowiedzialności za swoje  bezpieczeństwo. Właściwe ich wdrażanie  powinno umożliwić wytworzenie się konkretnych  nawyków u dzieci ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz troskę o własne bezpieczeństwo. Zadaniem każdego nauczyciela jest zadbanie o to, aby dzieci kończąc przedszkole były wyposażone w wiedzę na temat unikania zagrożeń, racjonalnego zachowania się w sytuacjach, które zagrażają życiu  lub zdrowiu. Każde dziecko powinno posiadać pewien zasób umiejętności i wiadomości, które są niezbędne do pokonywania sytuacji trudnych. W większości przypadków wymagających udzielania natychmiastowej pomocy – szczególnie tych, które wydarzają się w domu świadkami są bezradne w takiej sytuacji dzieci. Zadaniem nauczycieli jest zapobieganie tej bezradności! Ucząc dzieci udzielania pierwszej pomocy wpajamy właściwe zachowania, budzimy w dzieciach wrażliwość, chęć niesienia pomocy. Prowadzenie zajęć dotyczących pierwszej pomocy z przedszkolakami jest niezbędne. Nie oznacza to że staną się one od razu ratownikami, ale jest to dla nich okazja na przyswojenie odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia życia. Jest to także szansa, że jako dorośli, nie będą się bali udzielać pierwszej pomocy.

Pierwsze kroki w przyswajaniu wiedzy o niesieniu  pierwszej pomocy przedmedycznej to :

* znajomośc numeru telefonu : pogotowia, straży pożarnej , policji , bowiem najważniejsza pomocą jakiej może udzielić maluch jest zawiadomienie  dorosłych i sprowadzenie profesjonalnej pomocy.

• Umieszczenie numerów alarmowych w widocznym miejscu.

• nauka dzieci w jaki sposób powiadamia się np.: pogotowie a więc: należy  przećwiczyć z dziećmi rozmowę z operatorem.

* utrwalanie danych osobowych , adresów zamieszkania

• przekazanie dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i informacji na czym polega np. omdlenie czy zakrztuszenie.

 

Poprawiony: środa, 21 listopada 2012 14:19