strona główna procedury Procedura bezpieczeństwa pracy kuchni i wydawania posiłków
Procedura bezpieczeństwa pracy kuchni i wydawania posiłków Drukuj Email
czwartek, 27 sierpnia 2020 21:40

Procedura bezpieczeństwa pracy kuchni  i wydawania posiłków

  1. Personel kuchenny i pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
  2. Odległość między stanowiskami pracy w kuchni przedszkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
  3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
  4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
  5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasad higienicznych . Pracownicy kuchni przygotowują posiłki na wózkach i wydają je na korytarz personelowi obsługi .
  6. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
  7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
  8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
Poprawiony: czwartek, 27 sierpnia 2020 21:41