strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli
Szkolenie nauczycieli Drukuj Email
Wpisany przez Gradowska   
sobota, 02 lutego 2019 21:27

Nauczyciel musi nieustannie nadążać za zmieniającą się dynamicznie rzeczywistością, dostosowując do niej swój warsztat pracy. W swojej codziennej pracy musi wykazać się kreatywnością i innowacyjnością, aby przygotować wiele indywidualności jednocześnie do samodzielnego życia w przyszłości. Teraźniejszość zdominowana jest przez komputery. W związku z tym prognozuje się, że nasze przedszkolaki będą pracować w zawodach, których jeszcze nie znamy. Natomiast już dziś podejmujemy wyzwanie, aby ich do tego przygotować. Dlatego w minionym tygodniu nauczyciele wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym "Mały informatyk - kodowanie i dekodowanie w przedszkolu i szkole podstawowej". Głównym celem szkolenia było pozyskanie informacji i rozwijanie własnych umiejętności, aby uczyć dzieci myślenia komputacyjnego, które rozumiane jest jako umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin metodami wywodzącymi się z informatyki. Wiąże się ono z innymi kluczowymi kompetencjami XXI wieku, takimi jak rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, wyciąganie wniosków i logiczne, krytyczne a zarazem twórcze myślenie.

Nauka kodowania brzmi może bardzo poważnie, ale rzeczywiście rozpoczyna się od pierwszych dni w przedszkolu. Początkowo bez użycia komputera a poprzez proste zadania i ćwiczenia do rozwiązania. Zdobyte przez nauczycielki doświadczenia podczas szkolenia z pewnością wykorzystają do zorganizowania jeszcze atrakcyjniejszych zajęć i zabaw.