strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenia koleżeńskie nauczycieli
Szkolenia koleżeńskie nauczycieli Drukuj Email
Wpisany przez Gradowska   
niedziela, 20 stycznia 2019 22:13

W ramach WDN nauczyciele naszego przedszkola przygotowują dla siebie różnego rodzaju szkolenia w celu wymiany doświadczeń i wiadomości a zwłaszcza nowinek pedagogicznych.

Pierwsze szkolenie przygotowała Patrycja Czajkowska na temat "Kreatywnych sposobów rozwijania potencjału przedszkolaka". Dziecko z natury jest kreatywne stąd potrzeba rozwijania twórczej postawy dziecka. Dziecku należy pozostawić jak największą swobodę podczas zabaw z klockami, podczas rysowania, lepienia z plasteliny a jednocześnie podsuwać pytania, na które powinno samo poszukiwać odpowiedzi używając dziecięcej fantazji i logiki.

Drugie szkolenie zorganizowały Małgorzata Gradowska i Paulina Dziuda Kawczyńska na temat "Bezpieczni w sieci - kształtowanie postaw świadomego użytkownika komputerów i zasobów internetu". Najnowsze badania dowodzą, że dzieci do 4 r.ż nie powinny w ogóle mieć do czynienia z komputerami ani telefonami komórkowymi. Jednak rola dorosłych w dzisiejszym świecie powinna polegać na tłumaczeniu i rozmowie a nie zakazach. A jak wytłumaczyć dziecku, że Internet jest nie tylko fascynujący, ale i groźny? Doświadczyły tego nasze nauczycielki - stworzyły sieć połączeń choć w plątaninie skakanek nie było widać kto ma drugi koniec. Tak samo jest w sieci - nigdy nie mamy pewności, kto jest naszym rozmówcą. Powinna więc panować zasada ograniczonego zaufania.