strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli
Szkolenie nauczycieli Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
piątek, 18 stycznia 2019 12:43

W czwartek w naszym przedszkolu odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Tematem przewodnim była preorientacja zawodowa która odgrywa ważną rolę w przygotowaniu dziecka do pracy. Już na etapie przedszkola dziecko poprzez zabawę naśladuje czynności wykonywane przez osoby dorosłe. Takie zabawy tematyczne świadczą o zainteresowaniach dziecka, a w przyszłości mogą mieć wpływ na  wybór zawodu związanego z konkretna dziedziną zainteresowań. Prowadząca szkolenie p. Mirosława Matczak na wstępie przedstawiła rekomendacje dotyczące kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno- zawodowego, podstawy prawne oraz koncepcje preorientacji zawodowej. Następnie zostały omówione treści programu preorientacji zawodowej w przedszkolu, które zawarte są w czterech obszarach takich jak: poznawanie własnych zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie oraz planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych. P. Matczak omówiła również warunki i sposoby realizacji preorientacji zawodowej.  W części warsztatowej prowadząca zapoznała uczestników z przykładowymi programami preorientacji zawodowej. Następnie uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na  grupy i otrzymali przykładowe scenariusze zajęć. Zadaniem nauczycieli była analiza scenariuszy pod kątem realizowanych celów ogólnych i szczegółowych, wykorzystanych w nich metod pracy i realizowanych sytuacji dydaktycznych. W tej części prowadząca chciała ukazać że ważną role w preorientacji zawodowej odgrywa ciągłość i  spójność zaplanowanych działań. Po zakończeniu tego zadania nauczycielki otrzymały jeden z obszarów celów szczegółowych preorientacji w przedszkolu. Każdy zespół miał podać przykładowe gry, zabawy, zagadki, które można wykorzystać do realizacji celów z powyższych obszarów. Następnie przedstawiciele grup prezentowali na forum swoje pomysły. Wszystkie nauczycielki jednogłośnie stwierdziły , że pierwsze formy aktywności przedszkolaków przejawiające się w zabawie stanowią niezwykle ważny etap nauki i działania w przyszłej roli zawodowej.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2019 12:50