strona główna wydarzenia Projekt edukacyjny " Czym skorupka za młodu ..."
Projekt edukacyjny " Czym skorupka za młodu ..." Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
wtorek, 17 października 2017 19:14

W naszym przedszkolu w październiku realizowany jest projekt edukacyjny  :

 

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE ….

Opis projektu :

Uzależnienia stanowią poważny problem społeczny i wychowawczy. Wielu młodych ludzi zamiast efektywnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego i społecznego ucieka w niszczące organizm nałogi. Na podstawie literatury badań, przyjmuje się, że uzależnienia są ściśle powiązane z niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami osobowości. Dla jednostki żyjącej w napięciu; w związku z konfliktami w rodzinie, trudnościami w nauce, odrzuceniem przez grupę rówieśniczą lub najbliższe środowisko, używki stanowią oderwanie się od problemów, zapomnienie o nich i przeniesienie się w nierealny, „lepszy świat". Substancje mocno działające na organizm i psychikę człowieka to narkotyki, alkohol, nikotyna i inne środki, np. leki. Istnieje silna zależność między zażywaniem przez młodego człowieka w/w środków a nałogiem u dorosłego. Dlatego oddziaływania profilaktyczne należy prowadzić od najmłodszych lat, a więc już w przedszkolu. Mają one na celu pomaganie dzieciom by umiały przeciwstawić się negatywnym naciskom czy tendencjom a także nabyć, pozytywne kompetencje i umiejętności życiowe (zdolności realistycznego myślenia, dojrzałość emocjonalna, zdolność do budowania odpowiednich więzi międzyludzkich oraz zdolność odkrywania i respektowania podstawowych wartości i norm moralnych).  Nieustanne wyjaśnianie, co jest dobre a co złe pomaga małym dzieciom zbudować własny system wartości, który później pozwoli im samodzielnie zdecydować, że używki stosowane w nadmiarze są złe, zagrażają zdrowiu i co najgorsze można się od nich uzależnić, Małe dzieci nie są w stanie w pełni zrozumieć negatywnych skutków nadużywania używek, środków odurzających, leków. Potrafią jednak stopniowo zrozumieć, że to, co spożywają wpływa na funkcjonowanie ich organizmu, że korzystne jest dla zdrowia spożywanie dobrych rzeczy: warzyw, owoców, nabiału, domowych obiadów. Natomiast od niewłaściwego jedzenia (np. hamburgery, frytki, chipsy) nadmiaru słodyczy, sztucznych dodatków ,złych "leków"  i używek można się rozchorować. Dobrze jest, aby na tym etapie rozwoju zakorzenić u dzieci pozytywny obraz dobrego zdrowia i pojęcia osobistego wyboru. Wiąże się to z profilaktyką prozdrowotną czyli wdrażaniem do codziennej i systematycznej higieny osobistej (mycia rąk twarzy, mycia zębów, czesania się), dobieraniem właściwego ubioru, poznawaniem zasad zdrowego odżywiania się i różnych produktów żywnościowych (co jest zdrowe a co szkodliwe), higieną odpoczynku, relaksowaniem się umiejętnością spędzania wolnego czasu, wiedzą o znaczeniu ruchu i aktywności fizycznej dla zdrowia. Podsumowując uważam, że w procesie wychowania należy jako antidotum na różnego rodzaju uzależnienia kształtować, wzmacniać i preferować postawy prospołeczne: postawę życzliwości, miłości przyjaźni, empatii. Należy uwzględnić bardzo ważny problem budzenia zainteresowań i nabywania umiejętności spędzania wolnego czasu, oraz kształcenia systemu wartości. Dziecko kochane i akceptowane nie tylko w rodzinie ma większe szanse na prawidłowy rozwój uczuć i postaw prospołecznych. Dziecko, które darzone jest miłością ma poczucie bezpieczeństwa, poczucie afiliacji nie szuka kontaktów w grupach nieformalnych, nie sięga po papierosy, alkohol czy narkotyki.

Prowadzenie w przedszkolu w/w  projektu edukacyjnego ma na celu przede wszystkim:

 • uświadomienie   niebezpieczeństw  związanych  z   sięganiem  po   alkohol, narkotyki, papierosy, leki oraz inne substancje uzależniające,
 • uczenie postaw asertywnych - umiejętność odmawiania wzięcia używek,
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania takich wzorców postępowania, w których nie

ma miejsca na papierosy, alkohol i narkotyki.

 • opanowanie podstawowych umiejętności w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia
 • przyswojenie wiadomości na temat sposobu odżywiania się, znaczenia higieny i estetyki spożywania posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem drugiego śniadania
 • kształtowanie i utrwalanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu i dbałości o prawidłową postawę ciała
 • poznanie i przestrzeganie norm społecznych
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój
 • zapewnienie bezpieczeństwa i przygotowanie dziecka do radzenia sobie z problemami
 • budowanie postawy otwartości, życzliwości i miłości do ludzi
 • poznanie źródeł zachowań problemowych i sposobów zapobiegania im
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie uzależnień
 • prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku

Projekt będzie realizowany w październiku  w kilku etapach .

Grupa docelowa :

 • 105 dzieci z Gminnego Przedszkola w Rogowie
 • Rodzice

I działanie edukacyjne :

 • Prelekcja dla rodziców z udziałem Pedagoga  :

- Przemoc domowa – wpływ na rozwój dziecka

zagrożenia czyhające na dzieci – narkomania, alkoholizm , dopalacze – jak rozpoznać pierwsze symptomy , jak pomóc rodzinie zagrożonej alkoholizmem

II działanie edukacyjne  :

 • Udział dzieci w pokazie multimedialnym : GADKI z psem -  Film animowany dla dzieci nt. zagrożeń. Gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”, Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy, Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją, Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie, Intymne części ciała są szczególnie chronione. Alkohol , narkotyki  to niezdrowe i niebezpieczne używki .- rozmowy dzieci na podstawie obejrzanego filmu , zabawy dramowe , scenki sytuacyjne utrwalające w/w informacje . Internet – niebezpieczna przestrzeń .

III działanie edukacyjne :

 • Udział dzieci w spotkaniu z lekarzem pediatrą / pielęgniarką   „ STOP UŻYWKOM ” – pogadanki na temat niebezpieczeństw związanych z różnorodnymi używkami , pogadanka na temat higienicznego trybu życia.

Teatrzyk kukiełkowy   „ Nie potrzebuję leków” – rozmowy na temat ograniczania używania leków , korzystania z naturalnych sposobów ( miód , cytryna , warzywa, owoce) .

IV działanie edukacyjne :

 • Teatrzyki w wykonaniu nauczycieli „ STOP używkom „ i  „ Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomym”  „ STOP agresji „ - poruszenie tematu używek , uświadomienie dzieciom jakie są skutki picia alkoholu , używania narkotyków . Uczenie dzieci odmawiania , znaczenie słowa „NIE” „NIE CHCĘ” . Przestrzeganie zakazu rozmawiania z nieznajomymi , wsiadania do obcego samochodu . Uczenie tolerancji , akceptacji drugiej osoby ( bajki terapeutyczne) .

V. działanie edukacyjne :

 • Konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych – tworzenie plakatów informacyjnych , grupa I – Piramida zdrowego żywienia   , gr II – sport to zdrowie , gr III – Tolerancja , akceptacja drugiej osoby  , gr IV STOP przemocy domowej  , gr V – NIE dla używek ( narkotyki , dopalacze)

VI. działanie edukacyjne :

 • Utworzenie kącika informacyjnego dla rodziców : STOP PRZEMOCY DOMOWEJ

VII. działania edukacyjne :

 • Dzień tolerancji  – zabawy integracyjne  . Kształtowanie u dzieci postaw akceptacji i tolerancji .

VIII .działanie edukacyjne :

 • Konkurs kulinarny – zdrowa żywność , układanie przez dzieci zdrowego menu , samodzielne przygotowywanie sałatek , soków.

IX .działanie edukacyjne :

 • Happening – STOP PRZEMOCY – spacer ulicami Rogowa z transparentami o w/w tematyce

X . działanie edukacyjne :

 • Quiz – historyjka obrazkowa „ Co robię źle , co dobrze? „ „ Jak należy zachować się w danej sytuacji?” – utrwalanie poznanych informacji w ramach wyżej opisanego projektu edukacyjnego – podsumowanie zdobytych wiadomości

XI . działanie edukacyjne :

 • Podsumowanie projektu – wyjazd przedszkolaków do Groty Solnej w Łodzi- seans rekreacyjno-zdrowotny .

Do tej chwili zostały zrealizowane działania polegające na udziale dzieci w multimedialnym pokazie filmów edukacyjnych m.in. kształtujących u dzieci postawy akceptacji i tolerancji , a także  uczących prawidłowego żywienia . Odbył  się dzień Tolerancji podczas którego przedszkolaki brały udział w zabawach integracyjnych pokazujących czym jest tolerancja i jak łatwo można akceptować inność.  Dzieci są w trakcie projektowania plakatów  o tematyce zawartej w działaniu nr V .

Poniżej wybrane zdjęcia z realizacji projektu.

 

Poprawiony: wtorek, 17 października 2017 19:29