strona główna wydarzenia Poranek Głośnego Czytania
Poranek Głośnego Czytania Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 
wtorek, 18 października 2016 10:47

Nasze przedszkole od lat bierze aktywny udział w kampanii „ Cała Polska Czyta Dzieciom” . Do współpracy zapraszamy rodziców , dziadków , starsze rodzeństwo naszych przedszkolaków . W naszej akcji brał także udział Pan Wójt Daniel Kołada  oraz Pani  Sekretarz  Jolanta Gabrych- Walczak . Projekt edukacyjny „Cała Polska Czyta Dzieciom”  ma na celu :
1. Wyrabianie w dziecku postawy czytelniczej.
2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
3. Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
4. wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
5. Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
6. Uwrażliwianie dzieci na piękno tekstu literackiego.
7. Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.
8. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
9. Włączenie rodziców w życie przedszkola i zachęcenie rodziców do korzystania z biblioteki
10. Rozbudzanie wyobraźni i poszerzanie wiedzy o świecie.
11. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
12.Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
13.Zaznajomienie dzieci z utworami Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, H. Ch. Andersena.
14. Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
15. Przekazywania za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
16. Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
17. Przygotowanie dzieci do późniejszego  już samodzielnego wyboru książek.

Każdy z nas powinien pamiętać , że wystarczy  20 minut dziennie poświęcić na wspólne czytanie . To niezwykle skuteczny sposób zdobywania bogatego zasobu słów , uczenia poprawnej gramatyki i składni , a także doskonalenia mowy dziecka.  Czytanie dziecku to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.

Chcąc osiągnąć w/w cele zorganizowaliśmy w naszej placówce  Poranek Głośnego Czytania . Dzisiaj czytana była bajka „ Wilk i siedem koźlątek ” Braci Grimm . Po wysłuchaniu bajki przedszkolaki rozwiązywały zagadki związane z różnymi bajkami, uzupełniały cytaty , dobierały rekwizyty kojarzące się z bohaterami znanych bajek. Na zakończenie spotkania wszyscy wzięli udział w Balu postaci bajkowych. Warto pamiętać o tych 20 minutach , które w przyszłości zaowocują w dalszej nauce.

Poprawiony: wtorek, 18 października 2016 17:36