strona główna wydarzenia Tydzień Babci i Dziadka w przedszkolu
Tydzień Babci i Dziadka w przedszkolu Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
wtorek, 19 stycznia 2016 22:41

„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego,

co mogą im dostarczyć dziadkowie:

to Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”.

A. Haley

 

Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, a Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w których obdarzani są oni szczególnymi dowodami miłości. Czasem nie zdajemy sobie sprawy lub nie doceniamy ich ważnej roli w życiu naszych dzieci. Bycie babcią lub dziadkiem to pełnianie niezwykle ważnej i wymagającej roli rodzinnej i społecznej , ale również niosącej pozytywne emocje i wyjątkowe doświadczenia. Dziecko poprzez obserwację zachowań rodziców i dziadków uczy się szacunku wobec ojca i matki, sposobów okazywania uczuć starszym od siebie, pomagania i wspierania najbliższych. Poznaje rodzinne tradycje, sposoby obchodzenia rodzinnych uroczystości. Dziadkowie dla wnuków są wspaniałymi towarzyszami zabaw, cierpliwymi słuchaczami, powiernikami tajemnic, pocieszycielami, wzorami do naśladowania. Relacja z wnukami jest wyjątkowa, dziadkowie, dzięki zebranym w ciągu życia doświadczeniom, służą dzieciom nie tylko opieką, ale przede wszystkim są źródłem mądrości. Dzieci natomiast odwdzięczają się dziadkom pomagając im odnaleźć się we współczesnym świecie, towarzyszą im podczas codziennych obowiązków, mobilizują do aktywności, odkrywania nowinek, nawiązywania relacji. Przyjęło się , że babcia i dziadek pełnią cztery podstawowe role w życiu rodziny . Po pierwsze są tzw. kotwicami - korzeniami ponieważ kładą szczególny nacisk na dbałość o kontakty rodzinne . Dziadkowie pełnią także rolę tzw. ochraniarzy , których zadaniem jest obrona trwałości i wartości rodziny , a także zapewniają opiekę w niebezpieczeństwie . Ważną rolą jest rola arbitra-sędziego a nawet mediatora , negocjatora w trakcie zaistniałych w rodzinie konfliktów . Jedną z ważniejszych ról jaką odgrywają jest także rola historyków . Ich doświadczenie życiowe , ogromna wiedza pomaga całej rodzinie utrzymać ciągłość pomiędzy przeszłością i teraźniejszością . To oni przekazują wiedzę z pokolenia na pokolenie, opowiadają o swoich przodkach, kultywują tradycje rodzinne. Dzieci chętnie słuchają tych opowieści. Dziadkowie stanowią dla nich źródło inspiracji, pasji, historii, którą zarażają młodsze pokolenia , bo któż inny niż babcia i dziadek tak pięknie opowiada o dawnych czasach? To Oni stanowią korzenie i są elementem wspólnoty, której dzieci także są integralną częścią. Stąd też stosunek dziecka do tej wspólnoty, jego poczucie bezpieczeństwa i przynależności w dużej mierze zależy od relacji z dziadkami. Podsumowując babcia i dziadek stanowią ogniwo łączące rodzinę jako całość .Bardzo pięknie rolę dziadków podkreślają słowa papieża Jana Pawła II „Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń. Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób najbardziej wyrazisty ujawniająca się w starszym wieku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarności między różnymi pokoleniami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbogaca się dzięki darom i charyzmatom wszystkich”

Obchodzenie Święta Babci i Dziadka wzięło się z naturalnej potrzeby świętowania ważnych wydarzeń rodzinnych. Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia. W tych dniach wnuki składają życzenia swoim ukochanym dziadkom. Pomysł z obchodzeniem święta babci narodził się w 1964 r., a w dwa lata później ogłoszono oficjalnie, że 21 styczeń jest DNIEM BABCI. Dopiero później ustalono, że 22 styczeń będzie DNIEM DZIADKA. Warto podtrzymywać tę tradycję, gdyż zwraca ona uwagę na najważniejsze osoby, zaraz po rodzicach, w oczach dziecka. Obchody Dnia Babci i Dziadka są bardzo pięknym zwyczajem, bowiem utrwalają pamięć o dziadkach żyjących, a także tych których już nie ma. Poza tym każdy zwrot w kierunku człowieka , tym bardziej tak bliskiego jak dziadek czy babcia jest czymś wzniosłym, czymś co warto pielęgnować. Nasze przedszkolaki w tym roku świętowały prawie cały tydzień, bowiem każda grupa przygotowała osobne spotkanie dla swoich ukochanych dziadków . Uroczystości odbyły się w sali w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie , gdzie prócz występów artystycznych oraz wspólnych zabaw integracyjnych odbył się słodki poczęstunek , który jak co roku zasponsorowali rodzice naszych przedszkolaków .Zdjęcia z uroczystości każdej grupy zamieszczone zostaną w zakładce – galeria .

W imieniu dzieci pragniemy gorąco podziękować wszystkim rodzicom , którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowania tych doniosłych uroczystości .

Poprawiony: wtorek, 19 stycznia 2016 22:48