Drukuj

Sprawozdania Gminnego Przedszkola w Rogowie za rok 2020:

Informacja opisowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdania Gminnego Przedszkola w Rogowie za rok 2019:

Informacja opisowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdania Gminnego Przedszkola w Rogowie za rok 2018:

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki