Drukuj Email

 

 

Konwencja o Prawach Dziecka – fragmenty.
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
dnia 20 listopada 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526
Polska ratyfikowała konwencję 30 września 1991 r. 
z zastrzeżeniami oraz deklaracjami interpretacyjnymi.

Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski 7 lipca 1991 r.

 

 
Drukuj Email

W NASZYM PRZEDSZKOLU :

  • Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z nową podstawą programową

  • Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny;

  • Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, prace indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

 
Drukuj Email

Informacje ogólne

Gminne Przedszkole - Targowa 3 jest usytuowane w gminie Rogów słynącej z rozległych terenów leśnych.

Więcej…
 
Drukuj Email

Kadra

Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

Kadra pedagogiczna jest kreatywna, z wysoką kulturą osobistą.

Więcej…
 
Drukuj Email

ABSOLWENT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

Więcej…
 
Drukuj Email

cele i zadania przedszkola :

Pracujemy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, które są swoistymi indywidualnościami, z których każda jest specyficzną jednością psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju.

Więcej…
 
Drukuj Email

koncepcja pracy przedszkola

Starając się zrozumieć przeżycia dziecka na trudnej drodze zdobywania wiedzy, zapewniamy mu najwartościowsze wsparcie, jakie można mu ofiarować na wstępie do dojrzewania.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości