strona główna wydarzenia Współpraca ze szkoła
Współpraca ze szkoła Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
piątek, 28 lutego 2014 23:15

Każdy z nas wie jak ważny jest dla dzieci , które kończą edukację przedszkolną,   pierwszy dzień w szkole .Na pomyślny start szkolny  dziecka ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze jest osiągnięcie dojrzałości szkolnej ( fizycznej, umysłowej, emocjonalno-społecznej).Zadaniem przedszkola jest nie tylko przygotowanie dziecka do pełnienia roli ucznia, lecz także do innych ról, które przyjdzie mu pełnić w przyszłości. Działania podejmowane przez nauczycieli przedszkola musza jednak być wspierane przez rodziców a także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W naszym przedszkolu śmiało można stwierdzić, że współpraca ta jest na wysokim poziomie. Przedszkolaki systematycznie biorą udział w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rogowie. Podczas takich spotkań zapoznają się z nauczycielami szkoły, kolegami, a przede wszystkim poznają nowe warunki lokalowe  jakie są w klasach I. Możliwość przebywania w szkole, uczestniczenia w uroczystościach , konkursach i innych przedsięwzięciach pozytywnie wpływa na stopniową adaptację do nowych wyzwań jakie czekają naszych absolwentów . "Śledząc" losy naszych Absolwentów ( ankiety, rozmowy z nauczycielami szkoły, z rodzicami) , nauczyciele przedszkola mają obraz tego jak przebiega adaptacja naszych wychowanków do warunków szkolnych. Cieszy nas ,że działania jakie podejmujemy pozytywnie wpływają na dzieci rozpoczynające nowy etap w swoim życiu jakim jest edukacja szkolna.

Ostatnio najstarsze grupy wzięły udział w lekcji multimedialnej poprowadzonej przez nauczyciela szkoły.

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2014 23:45