strona główna rozkład dnia
Drukuj Email

Rozkład zajęć w przedszkolu:

700 - 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg inwencji dzieci – kształtowanie  umiejętności społecznych, inicjowanie rozmów z dziećmi, praca indywidualna, obserwacja dzieci.

800 - 825

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.

825 - 840

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

840 - 910

śniadanie

 

910 - 955

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne realizowane wg założeń podstawy programowej. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych i muzycznych zgodnie z tematyką zajęć.

955 - 1125

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacery, wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe/ ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie. Uczenie się zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Udział w  planowanych uroczystościach. Dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny zajęcia z j.angielskiego i religii .

1125 - 1130

Przygotowanie do obiadu.  Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne – wspieranie samodzielnych działań dziecka.

1130 - 1200

obiad

 

1200 - 1215

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w Sali lub w ogrodzie. Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.

1215 - 1300

Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

1300 - 1425

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie zdobytych wiadomości. Zabawy w terenie, spacery, wycieczki. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

1425 - 1435

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

1435 - 1500

podwieczorek

 

1500 - 1600

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, gry dydaktyczne, porządkowanie sali , pobyt na powietrzu, rozchodzenie się dzieci

 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 118 gości