strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie "Metody pracy z dzieckiem autystycznym"
Szkolenie "Metody pracy z dzieckiem autystycznym" Drukuj Email
Wpisany przez Pani Monika   
poniedziałek, 28 marca 2022 19:43

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to w pełni wykfalifikowani nauczyciele posiadający stopnie awansu zawodowego, jednak aktywnie uczestniczą w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych.

Jedno z takich szkoleń odbyło się w marcu, w naszym przedszkolu. Organizatorami była Pani Monika Piechnik oraz Pani Paulina Dziuda - Kawczyńska. Nauczycielki pracując na co dzień z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wybrały następujący temat szkolenia:

"Metody pracy z dzieckiem autystycznym - wskazówki dla nauczycieli"

Na wstępie Pani Paulina opowiedziała koleżankom co to jest autyzm, podała przyczyny autyzmu oraz charakterystyczne objawy, jakie występują u dzieci. Na sali rozbrzmiała dyskusja, w której to wszystkie nauczycielki zgodnie podkreśliły, iż nie ma dwóch takich samych dzieci autystycznych, gdyż każde przejawia inne symptomy, padło tu wówczas wiele przykładów z jakimi spotkałyśmy się, czy miałyśmy do czynienia.

Następnie Pani Monika opowiedziała co należy brać pod uwagę przy planowaniu zajęć w grupie, do której uczęszcza dziecko posiadające orzeczenie, jak powinna wyglądać praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu, jakie metody pracy możemy wykorzystać na zajęciach oraz pokrótce opisała poszczególne metody.

Szkolenie przeprowadzone było w formie prezentacji multimedialnej z przerwami na dyskusję, na czas wyrażenia swoich opinii, spostrzeżeń.

Każda z nauczycielek otrzymała materiały szkoleniowe w postaci prezentacji.

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2022 19:44