strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli
Szkolenie nauczycieli Drukuj Email
Wpisany przez Ania   
piątek, 14 stycznia 2022 18:22

 

Rada pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu  koleżeńskim na temat:


"PRACA  Z DZIECKIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: ZABURZENIEM ZE SPEKTRUM

AUTYZMU (ASD) W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ".


Szkolenie prowadziła pani psycholog - Aneta Szymańska-Klepacz i przedstawiła je w formie prezentacji multimedialnej.

Na początku szkolenia pani psycholog wyjaśniła pojęcia:

- ASD obejmuje dwa obszary:

-uporczywe deficyty w zdolności nawiązywania i podtrzymywania interakcji społecznych i komunikacji społecznej

-skłonność do ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorców zachowań, zainteresowań lub czynności, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby.

Ponadto pani Aneta zapoznała nauczycielki z nową klasyfikacją autyzmu obowiązującą od 01.01.2022.

 

Wyżej wymienione zaburzenia ze spektrum autyzmu zostały dokładnie omówione przez prowadzącą.


Końcowym etapem szkolenia była  dyskusja ,w której nauczycielki  stwierdziły, że szkolenie było przeprowadzone ciekawie, było zgodne z tematem , zawierało wiele wskazówek do pracy i cennych informacji.Każda z nauczycielek otrzymała prezentację na swoją pocztę e-mailową.

Poprawiony: piątek, 14 stycznia 2022 20:00