strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie koleżeńskie.
Szkolenie koleżeńskie. Drukuj Email
Wpisany przez Paulina   
poniedziałek, 11 października 2021 16:34

Małgorzata Gradowska i Danuta Hermann zaprosiły koleżanki nauczycielki na pierwsze szkolenie w ramach WDN. Temat szkolenia brzmiał - Metoda WebQuestu krok po kroku w realizacji projektów edukacyjnych w przedszkolu. Wybór tematu był nieprzypadkowy bowiem metoda WebQuest'u jest odmianą metody projektu. Jest jedną z metod aktywizujących dzieci do działania, do samodzielnej pracy. Wykonywanie zadań określonych w WebQuest kształtuje umiejętności: komunikowania się z innymi, współpracy w grupie, negocjowania, poszukiwania informacji na określony temat, analizowania i ich selekcjonowania pod kątem wykonywanego zadania. Metoda ta pobudza twórcze i kreatywne myślenie. Jest pożądaną metodą pracy z dziećmi już od najmłodszych lat w epoce wszechobecnej elektroniki.

Szkolenie było podzielone na dwie części - teoretyczną i praktyczną. Pierwszą część poprowadziła p. Danusia w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną. Część warsztatową poprowadziła p. Gosia, obrazując na tablicy multimedialnej przygotowanie projektu od strony technicznej. Zaprezentowane zostały przykłady stosowania tej metody w innych przedszkolach. Nauczycielki, wspólnie, na zasadzie burzy mózgów podały wiele ciekawych tematów do realizacji projektu metodą WebQuestu w naszym przedszkolu. Prowadzące odpowiadały na wiele pojawiających się pytań, wyjaśniały koleżankom wszelkie wątpliwości. Szkolenie z pewnością wpłynęło na poszerzenie i unowocześnienie warsztatu pracy wszystkich nauczycielek w przedszkolu.