strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli- " Nauczanie na odległość".
Szkolenie nauczycieli- " Nauczanie na odległość". Drukuj Email
Wpisany przez Ania   
sobota, 31 października 2020 14:08

Dnia 28.10.2020r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej  na temat:

Nauczanie na odległość w przedszkolu w różnych grupach wiekowych”.

Szkolenie poprowadziły: M. Gradowska i E. Kwiatkowska.

Szkolenie miało charakter warsztatów multimedialnych.

Na początku koleżanka M. Gradowska przypomniała treść rozporządzenia:

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań ,

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednostki systemu oświaty, w tym również przedszkola, są od 25 marca 2020r. zobowiązane do realizacji podstawy programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość. W związku z tym zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie oznacza, że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.Następnie koleżanka E. Kwiatkowska podkreśliła, iż edukacja przedszkolna w wersji online jest trudna do zrealizowana, głównie ze względu na fakt, że tak małe dzieci w ogóle nie powinny spędzać czasu przed komputerem.


Nauczyciel-wychowawca jest zobowiązany do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych, wykorzystując do tego celu: stronę internetową przedszkola/szkoły, komunikatory, profile przedszkoli, szkół, kontakt telefoniczny. Nauczyciel przekazuje informacje dotyczące: propozycji wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów; konkretnych propozycji aktywności dziecka, adekwatnych do realizowanego w przedszkolu programu; opracowanych propozycji twórczej aktywności dzieci; wskazywania zasobów internetowych, np. słuchowisk, audycji radiowych, informacji o programach telewizyjnych, a także programów i zabaw online.


Koleżanka M. Gradowska dodała, iż materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i w odpowiednich odstępach czasowych. Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania.  Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. Należy umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.Na zakończenie rady szkoleniowej nauczycielki otrzymały linki do stron internetowych dotyczących w/ w tematyki, które wykorzystają do pracy z dziećmi.

 

5.

Ad. 1.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniego zebrania. Wybrano protokolanta, którym została Anna Jabłońska. Szkolenie poprowadziły: M. Gradowska i Ewa Kwiatkowska.

6.

Ad.2.

Szkolenie miało charakter warsztatów multimedialnych. Na początku koleżanka M. Gradowska przypomniała treść rozporządzenia: Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednostki systemu oświaty, w tym również przedszkola, są od 25 marca 2020r. zobowiązane do realizacji podstawy programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość. W związku z tym zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie oznacza, że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.

Następnie koleżanka E. Kwiatkowska podkreśliła, iż edukacja przedszkolna w wersji online jest trudna do zrealizowana, głównie ze względu na fakt, że tak małe dzieci w ogóle nie powinny spędzać czasu przed komputerem .

Nauczyciel-wychowawca jest zobowiązany do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych, wykorzystując do tego celu: stronę internetową przedszkola/szkoły, komunikatory, profile przedszkoli, szkół, kontakt telefoniczny. Nauczyciel przekazuje informacje dotyczące: propozycji wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów; konkretnych propozycji aktywności dziecka, adekwatnych do realizowanego w przedszkolu programu; opracowanych propozycji twórczej aktywności dzieci; wskazywania zasobów internetowych, np. słuchowisk, audycji radiowych, informacji o programach telewizyjnych, a także programów i zabaw online. Koleżanka M. Gradowska dodała, iż materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i w odpowiednich odstępach czasowych.

Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania.  Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. Należy umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

 

Na zakończenie rady szkoleniowej nauczycielki otrzymały materiały pomocnicze dotyczące w/ w tematyki, które wykorzystają do pracy z dziećmi.

7.

Załączniki do protokołu:

1) Listy obecności wraz z potwierdzeniem przyjęcia protokołu. (zgodnie z § 8 pkt 9 Regulaminu RP - zawsze jako pierwszy załącznik)

Protokół zawiera 1 str. Od 71 do 71. Ogółem 1 ponumerowanych stron .

Protokołowała: Przewodniczący rady:

mgr Anna Jabłońska mgr Iwona Felczak

Podpis……………………….. Podpis……………………….

 

Poprawiony: środa, 11 listopada 2020 17:32