strona główna plany-programy Harmonogram współpracy ze Szkołami Podstawowymi 2019/2020
Harmonogram współpracy ze Szkołami Podstawowymi 2019/2020 Drukuj Email
wtorek, 17 września 2019 13:33

HARMONOGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINNEGO PRZEDSZKOLA

Z SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ     W ROGOWIE

ROK SZKOLNY  2019/2020

L.p.

Rodzaje   zajęć

Planowany         termin

Osoby  odpowiedzialne/ ustalające terminy

Uwagi

1.

Zwiedzanie świetlicy  szkolnej

X/19

IV/20

P.Dziuda Kawczyńska

A.Jabłońska

2.

Udział w zajęciach

w klasie I -III

X /19

IV /20

M.Gradowska

P.Dziuda Kawczyńska

A.Jabłońska

3.

Spotkanie z muzyką    w klasie I-III

I /20

P.Dziuda Kawczyńska

4.

Dyskoteka ”Przedszkolaka                           i Pierwszaka”

II/20

M.Gradowska

A.Jabłońska

5.

Zajęcia z plastyki

XII/19

M.Gradowska

6.

Wychowanie fizyczne – zawody sportowe

V/ 20

A.Jabłońska

7.

Udział w różnego rodzaju projektach

Wg potrzeb

A.Jabłońska

M.Gradowska

P.Dziuda Kawczyńska

8.

Zwiedzanie Biblioteki szkolnej

X/ 19

M.Gradowska

Współpraca z Szkoła Podstawową w Przyłeku Dużym i w Wągrach

10

Udział w zabawach integracyjnych z uczniami szkół

IV /20

A.Jabłońska

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 13:34