strona główna
DOFINANSOWANIE POSIŁKÓW Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 09:16

UWAGA

Rodzice , którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z pomocy GOPS w postaci  refundacji

kosztów za obiady .

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do GOPSu w Rogowie w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów ,

które są niezbędne do wydania decyzji ,pozwalającej na zwolnienie  rodziców z opłat za gorący posiłek ( obiad).

Refundacja obowiązuje z dniem otrzymania decyzji z GOPS.

Poprawiony: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 09:17