strona główna szkolenia nauczycieli SZKOLENIA KOLEŻEŃSKIE NAUCZYCIELI
SZKOLENIA KOLEŻEŃSKIE NAUCZYCIELI Drukuj Email
środa, 01 maja 2019 11:35

W ramach WDN nauczyciele naszego przedszkola przygotowują dla siebie różnego rodzaju szkolenia w celu wymiany doświadczeń i wiadomości.

Pierwsze szkolenie przygotowały: A Jabłońska i Danuta Hermann na temat:

" INNOWACYJNYCH  METOD ROZWIJANIA KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH DZIECI”

A. JABŁOŃSKA podkreśliła iż, głównym celem wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych jest połączenie edukacji matematycznej z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniami określonych umiejętności matematycznych. Mając świadomość tego, w jaki sposób dzieci uczą się matematyki, w swoim działaniu opieramy się na osobistych doświadczeniach dziecka stanowiących budulec, z którego tworzy ono pojęcia i umiejętności.

Z kolei Danuta Hermann wymieniła cele szczegółowe  jakie należy przestrzegać podczas wprowadzania innowacyjnych metod.Zaliczamy do nich min.: stworzenie dzieciom korzystnych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości; Wspieranie w rozwoju wszystkich dzieci, zarówno tych o znakomitych możliwościach rozwojowych, jak i tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie; Kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego; Zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania siebie i otaczającego świata; Konstruowanie dziecięcej wiedzy oraz umiejętności stosownie do tego, co przedszkolak może ogarnąć swoim umysłem.

 

KOLEJNE SZKOLENIE PRZYGOTOWAŁA E. KWIATKOWSKA NA TEMAT ,, ROLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW PATRIOTYCZNYCH DZIECKA". KOLEŻANKA EWA PRZEDSTAWIŁA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ NA W/W TEMAT. W TRAKCJE SZKOLENIA ODBYŁA SIĘ DYSKUSJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA POSTAW PATRIOTYCZNYCH. NAUCZYCIELKI STWIERDZIŁY, IŻ NAWYKI PATRIOTYCZNE NALEŻY WPROWADZAĆ I KSZTAŁTOWAĆ OD NAJMŁODSZYCH LAT.

Poprawiony: czwartek, 02 maja 2019 08:41