strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli
Szkolenie nauczycieli Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
czwartek, 28 marca 2019 12:58

W ramach współpracy z WODN w Łodzi 27 marca 2019r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli nt: Kompetencje kluczowe . W szkoleniu udział wzięli nauczyciele Gminnego Przedszkola w Rogowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie. Konsultant WODN p. Mirosława Matczak omówiła szczegółowo w jaki sposób w przedszkolu kształtować należy kompetencje kluczowe. P.Mirka zdefiniowała kompetencje kluczowe jako  połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji . Kompetencje kluczowe to te  , których wszystkie  osoby potrzebują  do samorealizacji i rozwoju osobistego , bycia aktywnym obywatelem , integracji społecznej i zatrudnienia. Wiemy ,że wszystko zaczyna się od przedszkola , to najważniejszy w życiu małego dziecka etap edukacji. Naturalne procesy , jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym , pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych . Podczas warsztatów nauczyciele przy wsparciu p. Mirki skonstruowali profil kompetencyjny dziecka w wieku przedszkolnym.

Poprawiony: czwartek, 28 marca 2019 13:13