strona główna procedury Procedura organizacji zajęć logopedycznych w przedszkolu
Procedura organizacji zajęć logopedycznych w przedszkolu Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2018 10:35

PROCEDURA ORGANIZACJI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.   w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 )

1. Na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się dzieci na podstawie wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.

2. Terapię logopedyczną w przedszkolu organizuje logopeda.

3. Logopeda z każdym dzieckiem ćwiczy indywidualnie, w zespołach, których liczba uczestników wynosi 4, czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

4. Zadaniem zajęć na terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów osobom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.

5. W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się różne metody, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.

6. Etapy badania i postępowania logopedycznego:
- rozpoznanie zaburzeń mowy na podstawie objawów (symptomów)
- zestawienie symptomów
- wstępne ustalenie przyczyn zaburzeń
- wstępna diagnoza logopedyczna
- poznanie psychicznych i społecznych uwarunkowań oraz następstw zaburzeń mowy
- ustalenie indywidualnego programu logoterapii
- postępowanie logopedyczne i praca z dzieckiem
- prognoza (rokowanie)
- zalecenia, uwagi, wnioski (indywidualne konsultacje z rodzicami)

7. Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia dziecka w/w. formą opieki

8. Zajęcia logopedyczne są bezpłatne , prowadzone 1 x w tygodniu w godz. 8:00-13:00 w czwartki .

Zarządzenie wewnętrzne dyrektora Nr 11 /17/18

z dnia 151.09.2017r.

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018 10:41