strona główna wydarzenia Straż Pożarna w przedszkolu- ewakuacja - ćwiczenia
Straż Pożarna w przedszkolu- ewakuacja - ćwiczenia Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
środa, 27 września 2017 19:03

STRAŻ POŻARNA W PRZEDSZKOLU- ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

27 września 2017 r. punktualnie o 10:00 w Rogowie usłyszano syrenę wzywającą strażaków do akcji ratowniczej. Parę minut później pod przedszkole podjechał wóz strażacki. Na szczęście były to tylko ćwiczenia z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie i  Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach . Celem wspólnych działań  było wdrożenie w życie procedur ppoż obowiązujących w Gminnym Przedszkolu w Rogowie.

Był to sprawdzian umiejętności dla całej społeczności przedszkolnej na wypadek zagrożenia Ewakuacja - to szybkie i zorganizowane przemieszczanie ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do  miejsc bezpiecznych. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem przez dzieci i pracowników przedszkola oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru, poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.  Przedszkolaki bardzo sprawnie ustawiły się na zbiórkę, a następnie parami udały się drogą ewakuacyjną na wyznaczony plac w ogrodzie przedszkola. Nauczyciele po przeliczeniu dzieci  zdali raport Pani Dyrektor o frekwencji ,która przekazała informację Komendantowi OSP w Rogowie. Według planu dyrektor przedszkola poinformowała strażaków , że w budynku znajduje się jedno dziecko . Strażacy rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń  , po chwili wynieśli na rękach naszego kolegę , który schował się w swojej sali.  Ta zaaranżowana sytuacja miała na celu pokazanie , że podczas ewakuacji  dziecko może się przestraszyć i schować w pomieszczeniu , dlatego ważne jest aby każdy nauczyciel , pracownik przedszkola dokładnie przeliczył dzieci podczas ewakuacji  a następnie sprawdził w miejscu zbiórki frekwencję czy jest zgodna z zapisem w dzienniku . Po zakończeniu działań ewakuacyjnych  dzieci miały okazję obejrzeć wóz strażacki i dowiedzieć się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, piły, węże, sprzęt służący do pomocy. Zaprezentowali jak udziela się pomocy osobie poszkodowanej w wypadku.  Ogromną atrakcją okazało się zwiedzanie wozu strażackiego .Dzisiejszy dzień był sprawdzianem nie tylko dla strażaków ale także i dla nauczycieli, pracowników przedszkola i dzieci . Próbne alarmy to praktyczne ćwiczenia ewakuacji, które wskazują np. osoby upoważnione do zarządzenia ewakuacji, zapoznają z sygnałami alarmowymi, z zadaniami  właściwymi kadrze nauczycielskiej, pracowników przedszkola podczas ewakuacji, z zasadami zachowania się podczas ewakuacji oraz wskazują miejsca zbiórki ewakuowanych..

Cieszymy się, że dzisiejsza akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, ale jednocześnie mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.

Poprawiony: środa, 27 września 2017 20:00