strona główna plany-programy Harmonogram współpracy ze Szkołami Podstawowymi
Harmonogram współpracy ze Szkołami Podstawowymi Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 09:03

HARMONOGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINNEGO PRZEDSZKOLA

Z SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ  W ROGOWIE , PRZYŁĘKU DUŻYM , WĄGRACH

ROK SZKOLNY  2017/2018

L.p.

Rodzaje   zajęć

Planowany         termin

Osoby  odpowiedzialne/ ustalające terminy

Uwagi

1.

 

Zwiedzanie świetlicy  szkolnej

X/17

 

IV/18

K.Ćwiklińska

 

D.Hermann

 

2.

Udział w zajęciach

w klasie I -III

 

X /17

IV /18

 

K.Ćwiklińska

 

3.

Spotkanie z muzyką    w klasie I-III

 

I /18

 

E.Zarębska

 

 

4.

Dyskoteka ”Przedszkolaka                           i Pierwszaka”

II/18

E.zarębska

K.Ćwiklińska

 

 

 

5.

Zajęcia z plastyki

 

XII/17

 

K.Ćwiklińska

 

 

6.

Wychowanie fizyczne – zawody sportowe

XI /17

V/ 18

 

D.Hermann E.Zarębska

 

 

 

7.

Udział w różnego rodzaju projektach

Wg potrzeb

D.Hermann

E.Zarębska

K.Ćwiklińska

 

8.

Zwiedzanie Biblioteki szkolnej

X/ 17

IV/18

 

K.Ćwiklińska P.Czajkowska

 

 

9.

Współpraca z zespołem Fifulki

Wg potrzeb

E.Zarębska

 

 

 

Współpraca z Szkoła Podstawową w Przyłęku Dużym i w Wągrach

10

Udział dzieci w lekcji w klasie I-III

XI 17

E.Zarębska

D.Hermann

 

11

Udział w zabawach integracyjnych z uczniami szkół

 

III 18

E.Zarębska

D.Hermann

 

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 09:04