strona główna plany-programy Harmonogram współpracy z rodzicami 2017/2018
Harmonogram współpracy z rodzicami 2017/2018 Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 07:58

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI   W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp

Zakres  działalności

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Osoby wspomagające

Uwagi – dowody

1.

Zebrania z rodzicami:

-organizacyjne

-informacyjne w poszczególnych  grupach

IX/2017

dyrektor

n-le grup

 

Społeczny dyr.

 

 

2.

Zebranie z rodzicami – podsumowanie i przedstawienie wyników obserwacji i gotowości szkolnej

X/17

Nauczyciele grup

dyrektor

 

3.

Zebranie ogólne z rodzicami – posumowanie osiągnięć za I półrocze

I/18

Dyrektor

Społeczny zastępca dyrektora

nauczyciele

 

4.

Zebranie z rodzicami – posumowanie i przedstawienie wyników obserwacji i gotowości szkolnej

IV/18

Nauczyciele grup

dyrektor

 

5.

Zebranie  ogólne z rodzicami nowoprzyjętych dzieci

VI /18

Dyrektor

Społeczny zastępca dyrektora

 

 

6.

Regularne spotkania Rady Rodziców

1 x na dwa miesiące

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Dyrektor

 

7.

Zajęcia otwarte dla rodziców:

-    w grupie   I

-     w grupie II

-    w grupie III

-    w grupie IV

-    w grupie V

 

 

 

 

 

XII/17

XI /18

I/18

II/18

II /18

nauczyciele grup

 

wszyscy n-le

 

Zajęcia planowane na godziny popołudniowe

8.

Konkursy rodzinne pod hasłem :

- Prawa Dziecka

- Bombka bożonarodzeniowa

- Baranek Wielkanocny

zaproszenie rodziców do wspólnego wykonania z dziećmi prac

 

 

 

IX/ X. 2017

XI/XII2017

III/2018

 

 

E.Kwiatkowska

E.Zarębska

P.Czajkowska

Wszyscy nauczyciele

 

 

9.

Udział rodziców w  zajęciach dodatkowych;

-spotkania z muzyką

-zajęcia z rytmiczno- umuzykalniające

-zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia z języka angielskiego

- kółko plastyczne

- kółko kulinarne

- kółko informatyczne

 

 

 

X/17

XI/17

XII/17

I /18

III/18

IV/18

V/18

 

 

 

Towarzystwo Muzyczne

 

p.Z.Krychniak

 

 

p. D.Hermann

 

 

p. J.Skoneczna

 

p.P.Czajkowska

 

p.K.Ćwiklińska

 

M.Gradowska

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele grup

 

 

10.

Zorganizowanie dni otwartych dla rodziców

Dzieci , które będą uczęszczały do naszego przedszkola ( TRZY DNI)

 

II/18

VI/18

 

p. M.Gradowska

 

p. E.Kwiatkowska

 

 

Nauczyciele grup

 

 

11.

Spotkania rodziców ze specjalistami

 

 

 

Wg potrzeb

 

Przewodnicząca R.R.

Dyrektor przedszkola

 

 

12.

 

Udział wybranych przez R.R. rodziców  w  planowaniu priorytetów na rok szkolny 2017/2018

 

 

IX 2017

 

 

Rada Rodziców

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 07:59