strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli w nowym roku szkolnym
Szkolenie nauczycieli w nowym roku szkolnym Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
piątek, 08 września 2017 15:26

 

Z rozpoczęciem roku przedszkolnego nauczyciele zaplanowali udział w szkoleniach zawodowych. Jak co roku pierwsze zebranie szkoleniowe związane było z  diagnozowaniem potrzeb placówek  w ramach wspomagania WODN  Łódź. Nauczyciele zaprzyjaźnionych placówek ( PM Nr233 w Łodzi, Przedszkole Nr3 w Brzezinach , Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym  ) 6 września 2017 r. spotkali się w naszym przedszkolu , w celu ustalenia harmonogramu działań na nowy rok szkolny 2017/2018. Szkolenie poprowadziła p. Mirosława Matczak konsultant z WODN w Łodzi. Praktyczna część szkolenia dotyczyła wytyczenia obszarów z podstawy programowej, które są najważniejsze dla każdej placówki. W tej części szkolenia członkowie poszczególnych placówek stanowili odrębne grupy. Na podstawie zebranych informacji zostały opracowane tabele zawierające tematykę, środki dydaktyczne i niezbędne pomoce do realizacji określonych tematów. Grupa nauczycieli  z Rogowa opracowywała zagadnienie dotyczące : Pojęć matematycznych  ( doskonalenie pracy z wykorzystaniem metody NUMICON .PUS LOGICO TARCZE ; wykorzystanie metod aktywizujących w rozwijaniu pojęć matematycznych , quizy matematyczno-przyrodnicze , konkursy i mini olimpiady , konstruowanie gier i zabaw matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów ) Edukacja przyrodnicza- doświadczenia i zabawy badawcze ( rozwijanie kompetencji do uczenia się poprzez organizowanie doświadczeń z zakresu przyrody ; zabawy badawcze w terenie, organizowanie wycieczek plenerowych, spotkania z przedstawicielami instytucji :LZD, SGGW ; organizowanie imprez związanych ze środowiskiem przyrodniczym ). Według wskazanych priorytetów konsultant przygotuje harmonogram szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki.

Poprawiony: piątek, 08 września 2017 15:37