strona główna realizacje dodatkowych programów Projekt edukacyjny - Listopad miesiącem świadomości prozdrowotnej
Projekt edukacyjny - Listopad miesiącem świadomości prozdrowotnej Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2016 19:29


PROJEKT EDUKACYJNY : LISTOPAD MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ

Opis projektu :

Problem różnorodnych zagrożeń, z jakimi obecnie spotykają się dzieci staje się zagadnieniem bardzo niepokojącym z uwagi na dynamikę i powszechność zachorowań na niektóre choroby jak nowotwory, alkoholizm, narkomania, lekomania, AIDS. Dlatego koniecznym jest podejmowanie wczesnych oddziaływań profilaktycznych już wśród najmłodszych dzieci. Mają one na celu pomaganie dzieciom by umiały przeciwstawić się negatywnym naciskom czy tendencjom a także nabyć, pozytywne kompetencje i umiejętności życiowe (zdolności realistycznego myślenia, dojrzałość emocjonalna, zdolność do budowania odpowiednich więzi międzyludzkich oraz zdolność odkrywania i respektowania podstawowych wartości i norm moralnych). Nieustanne wyjaśnianie, co jest dobre a co złe pomaga małym dzieciom zbudować własny system wartości, który później pozwoli im samodzielnie zdecydować, że używki stosowane w nadmiarze są złe, zagrażają zdrowiu i co najgorsze można się od nich uzależnić. Małe dzieci nie są w stanie w pełni zrozumieć negatywnych skutków nadużywania używek, środków odurzających, leków. Potrafią jednak stopniowo zrozumieć, że to, co spożywają wpływa na funkcjonowanie ich organizmu, że korzystne jest dla zdrowia spożywanie dobrych rzeczy: warzyw, owoców, nabiału, domowych obiadów. Natomiast od niewłaściwego jedzenia (np. hamburgery, frytki, chipsy) nadmiaru słodyczy, sztucznych dodatków ,złych "leków" i używek można się rozchorować. Dobrze jest, aby na tym etapie rozwoju zakorzenić u dzieci pozytywny obraz dobrego zdrowia i pojęcia osobistego wyboru. Wiąże się to z profilaktyką prozdrowotną czyli wdrażaniem do codziennej i systematycznej higieny osobistej (mycia rąk twarzy, mycia zębów), dobieraniem właściwego ubioru, poznawaniem zasad zdrowego odżywiania się i różnych produktów żywnościowych (co jest zdrowe a co szkodliwe), higieną odpoczynku, relaksowaniem się umiejętnością spędzania wolnego czasu, wiedzą o znaczeniu ruchu i aktywności fizycznej dla zdrowia. Podsumowując uważamy, że w procesie wychowania należy jako antidotum na różnego rodzaju uzależnienia kształtować, wzmacniać i preferować postawy prospołeczne: postawę życzliwości, miłości przyjaźni, empatii. Dziecko kochane i akceptowane nie tylko w rodzinie ma większe szanse na prawidłowy rozwój uczuć i postaw prospołecznych. Dziecko, które darzone jest miłością ma poczucie bezpieczeństwa, poczucie afiliacji nie szuka kontaktów w grupach nieformalnych, nie sięga po papierosy, alkohol czy narkotyki.

Prowadzenie w przedszkolu w/w projektu edukacyjnego ma na celu przede wszystkim:

 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania takich wzorców postępowania, w których nie ma miejsca na papierosy, alkohol i narkotyki.

 Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania

 opanowanie podstawowych umiejętności w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia

 przyswojenie wiadomości na temat sposobu odżywiania się, znaczenia higieny i estetyki spożywania posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem drugiego śniadania

 kształtowanie i utrwalanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu i dbałości o prawidłową postawę ciała

 poznanie i przestrzeganie norm społecznych

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój

 zapewnienie bezpieczeństwa i przygotowanie dziecka do radzenia sobie z problemami

 budowanie postawy otwartości, życzliwości i miłości do ludzi

 poznanie źródeł zachowań problemowych i sposobów zapobiegania im

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie uzależnień

 prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku

Projekt realizowany jest w kilku etapach :

I działanie edukacyjne :

Prelekcja dla rodziców z udziałem Pedagoga : zagrożenia czyhające na dzieci – narkomania, alkoholizm , dopalacze – jak rozpoznać pierwsze symptomy , jak pomóc rodzinie zagrożonej alkoholizmem

II działanie edukacyjne :

Udział dzieci w pokazie multimedialnym : GADKI z psem - Film animowany dla dzieci nt. zagrożeń. Gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”, Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy, Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją, Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie, Intymne części ciała są szczególnie chronione. Alkohol , narkotyki to niezdrowe i niebezpieczne używki .- rozmowy dzieci na podstawie obejrzanego filmu , zabawy dramowe , scenki sytuacyjne utrwalające w/w informacje .

III działanie edukacyjne :

Udział dzieci w spotkaniu z lekarzem pediatrą / pielęgniarką „ W zdrowym ciele , zdrowy duch” – pogadanki na temat zdrowego stylu życia .Historyjka obrazkowa „ Nie potrzebuję leków” – rozmowy na temat ograniczania używania leków , korzystania z naturalnych sposobów ( miód , cytryna , warzywa, owoce) .

IV działanie edukacyjne :

Teatrzyki w wykonaniu nauczycieli „ STOP używkom „ i „ Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomym” - poruszenie tematu używek , uświadomienie dzieciom jakie są skutki picia alkoholu , używania narkotyków . Uczenie dzieci odmawiania , znaczenie słowa „NIE” „NIE CHCĘ” . Przestrzeganie zakazu rozmawiania z nieznajomymi , wsiadania do obcego samochodu .

V. działanie edukacyjne :

Konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych – tworzenie plakatów informacyjnych , grupa I – zdrowe odżywianie , gr II – sport to zdrowie , gr III – Czyste powietrze wokół nas – zakaz palenia , gr IV - NIE dla napojów alkoholowych , gr V – NIE dla używek ( narkotyki , dopalacze)

VI. działanie edukacyjne :

Utworzenie kącika informacyjnego dla rodziców : Jak rozpoznać pierwsze symptomy uzależnień ; Jak pomóc rodzinie z problemem alkoholowym

VII. działania edukacyjne :

Dzień Sportu – zabawy sportowe na placu zabaw . Kształtowanie nawyków prozdrowotnych , zachęcanie do spędzania aktywnie czasu wolnego .

VIII .działanie edukacyjne :

Quiz – historyjka obrazkowa „ Co robię źle , co dobrze? „ „ Jak należy zachować się w danej sytuacji?” – utrwalanie poznanych informacji w ramach wyżej opisanego projektu edukacyjnego – podsumowanie zdobytych wiadomości

IX. działanie edukacyjne :

Podsumowanie projektu – wyjazd przedszkolaków do Łodzi do Teatru Arlekin na przedstawienie teatralne.

Każde działanie opiszemy na naszej stronie :-).

Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 22:05