strona główna wydarzenia Przedszkolaki z wizytą u P. Wójta w Urzędzie Gminy
Przedszkolaki z wizytą u P. Wójta w Urzędzie Gminy Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 8
SłabyŚwietny 
piątek, 11 marca 2016 14:38

 

 

WIZYTA W URZĘDZIE GMINY  W ROGOWIE

Przybliżanie wiedzy o najbliższym środowisku zajmuje ważne miejsce w działalności edukacyjnej naszego przedszkola Dla dziecka najbliższy świat to jego dom, przedszkole oraz miejscowość, w której mieszka. Dlatego systematycznie przedszkolakom pokazywane jest to, co w ich rodzinnej miejscowości jest ciekawe, godne zainteresowania. Poznając swoją miejscowość  dzieci nie zapominają o ważnych dla lokalnej społeczności instytucjach. W tym celu w piątek 11 marca 2016r. przedszkolaki udały się na wycieczkę do Urzędu Gminy. Na dzieci z najstarszych grup przedszkolnych oczekiwał wójt gminy Pan Daniel Kołada, który pomimo swych licznych obowiązków znalazł czas, aby przyjąć dzieci i oprowadzić je po najważniejszych pomieszczeniach urzędu.. Pierwszym miejscem, jakie zwiedziły przedszkolaki był gabinet Wójta Gminy, który od razu wzbudził ich zainteresowanie. Dzieci szczególnie zainteresowane były specyfiką pełnienia roli włodarza gminy. Wójt opowiedział dzieciom o pracy urzędników i funkcji urzędu w Gminie wyjaśnił także na czy polega  praca radnych , którzy wchodzą w skład  Rady Gminy  . Pan  Daniel Kołąda chętnie odpowiadał na wszystkie pytania przedszkolaków, m.in. „czy pan wójt lubi swoją pracę ?”, „ile osób współpracuje z Wójtem ?” „ jakie podejmuje Pan decyzje?” itp. W czasie zwiedzania gabinetu dzieci zobaczyły bardzo dużo różnych pamiątek w postaci proporczyków i dyplomów .Przedszkolaki spontanicznie wręczyły przygotowany przez siebie prezent, którym była składanka zdjęć z naszego przedszkola. Jedną z  większych atrakcji dla dzieci była możliwość zajęcia, choć na chwilę, miejsca w fotelu pana Wójta. Kontynuując  wizytę Wójt p. Daniel Kołada wprowadził dzieci w nieznany dotąd świat dorosłych i ważnych spraw , opowiedział czym zajmują się pracownicy poszczególnych referatów , a następnie zaprosił dzieci do poszczególnych pokoi , gdzie pracownicy Urzędu opowiedzieli w skrócie o swoich obowiązkach zawodowych . Przedszkolaki zwiedziły m.in. referat Finansowy, referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego , Urząd Stanu Cywilnego , kasę Urzędu Gminy . Podczas zwiedzania przeprowadziły rozmowę z pracownikiem GOPS . Na zakończenie spotkania Pan Wójt zaprosił dzieci do sali konferencyjnej w której odbywają się sesje Rady Gminy , różnego rodzaju posiedzenia , rozstrzygnięcia przetargów itp.

Wizyta przebiegała w bardzo miłej , radosnej atmosferze i  zakończyła się wręczeniem przez Pana Wójta słodyczy i  pamiątkowym zdjęciem.

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WIZYTY W URZĘDZIE GMINY ZAMIEŚCILIŚMY W ZAKŁADCE - NASZA GALERIA

Poprawiony: piątek, 11 marca 2016 15:11