strona główna procedury PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Drukuj Email
poniedziałek, 03 września 2012 20:41

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W ROGOWIE

 

CEL PROCEDURY:

- ujednolicenie sposobu schodzenia i rozchodzenia się dzieci na terenie Gminnego Przedszkola w Rogowie

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY :

procedura obowiązuje Radę Pedagogiczną Gminnego Przedszkola w Rogowie pracowników i rodziców

DZIAŁANIA W RAMACH PROCEDURY

* Organizacja pracy oddziałów

* Wypełnienie oświadczeń przez rodziców – wskazanie osób mających upoważnienie przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola

* Schodzenie się dzieci w grupie II od godziny 7

* dzieci rozchodzą się do macierzystych grup pod opieką swoich nauczycieli

* Zamknięcie przedszkola( o godz. 8:30) ( budynku) w celu zabezpieczenia przed wyjściem dziecka lub wejściem nieznajomych osób

* odbiór dzieci zapisanych na przewóz autobusem szkolnym – dzieci pod opieką woźnej ubierają się w szatni , odbierane są przez opiekuna z autokaru

* odbiór dzieci przebywających w przedszkolu na podstawę programową ( 5 godzin)

* Zamknięcie przedszkola( 13:20) ( budynku) w celu zabezpieczenia przed wyjściem dziecka lub wejściem nieznajomych osób

* Sprawdzanie tożsamości osób odbierających po raz pierwszy dziecko z przedszkola ( sprawdzenie ze zgodnością zapisu w upoważnieniach złożonych przez rodziców)

* Powiadamianie dyrektora przedszkola o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka

* Przejście dzieci z I gr do III ( 14:00)

* Przejście dzieci z grupy IV do gr II ( 15:00)

* połączenie wszystkich grup ( 16:00) Rozchodzenie się dzieci

W grupach w Zespole Szkół:

* schodzenie się dzieci o 7:30 ( gr VI)

* schodzenie się dzieci o 8:00 ( gr.V)

* zamknięcie wejścia głównego o 8:30

* odbiór przez opiekuna z autokaru dzieci korzystających z przewozu autobusem szkolnym ( po uprzednim podpisaniu oświadczenia przez rodziców)

* odbiór dzieci z gr.VI o 12:30

* odbiór dzieci z gr.V o 16:00

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 20:58