strona główna regulaminy Harmonogram ewaluacji 2015/ 2016
Harmonogram ewaluacji 2015/ 2016 Drukuj Email
piątek, 16 października 2015 12:39

HARMONOGRAM EWALUACJI

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

CELE EWALUACJI :

 • Pozyskiwanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem efektywności edukacji matematyczno – przyrodniczej

 • Zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem  obcym nowożytnym

 

Wymaganie 4

Dzieci są aktywne

 

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Które metody i formy pracy z zakresu edukacji przyrodniczo – matematycznej aktywizują dzieci ?

 • Czy przedszkole stwarza dzieciom warunki materialne i niematerialne rozwijające i doskonalące je w zakresie edukacji przyrodniczo – matematycznej?

 • Czy przedszkole współpracuje ze środowiskiem bliższym i dalszym na rzecz aktywności przyrodniczo – matematycznej dzieci?

 • Jak często i z jaką systematycznością podejmowane są przez nauczycieli zajęcia w zakresie kształcenia  pojęć matematyczno-przyrodniczych?

 • W jaki sposób ( środki, metody, formy) nauczyciele kształtują u dzieci pojęcia przyrodniczo-matematyczne?

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji

danych

1.Diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności dzieci w zakresie pojęć przyrodniczo – matematycznych.

Obserwacja pedagogiczna

arkusz obserwacji

Lider zespołu zadaniowego,

nauczyciele

poszczególnych grup

Zbiorczy arkusz obserwacji

 

2.Analiza dokumentacji pod kątem stosowanych i aktywizujących dzieci metod i form pracy z zakresu edukacji przyrodniczo – matematycznej

 

 

Analiza dokumentów:

plany miesięczne,

dzienniki zajęć,

harmonogramy konkursów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz dokumentacji

3. Lustracja sal zajęć pod kątem stworzenia dzieciom warunków materialnych rozwijających i aktywizujących je

w zakresie edukacji przyrodniczo – matematycznej

 

Lustracja

Arkusz lustracji sali zajęć

 

 

Dyrektor,

Lider zespołu zadaniowego

Zbiorczy arkusz

lustracji

4. Obserwacja zajęć w zakresie edukacji przyrodniczo – matematycznej

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

5. Pozyskiwanie od nauczycieli i rodziców opinii potrzebnych do pracy nad zwiększeniem efektywności edukacji matematyczno – przyrodniczej.

Ankietowanie

 

- kwestionariusz

ankiety

 

 

 

 

Lider zespółu do spraw ewaluacji

Zbiorcze

arkusze kwestionariuszy ankiet

 

 

 

 

 

Wymaganie 3

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Jakie działania podejmuje przedszkole w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym?

 • Czy oferta edukacyjna z zakresu kształcenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim spełnia oczekiwania dzieci i rodziców?

 • Czy w przedszkolu realizowany jest program związany z nauką j. angielskiego?

 • W jaki sposób informowani są rodzice o osiągnięciach dzieci w nauce j.angielskiego?

Zadania

Metody

i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin

Odpowiedzialni

Formy analizy

i prezentacji

danych

1. Diagnozowanie oczekiwań rodziców w zakresie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym

 

Ankietowanie

 

Kwestionariusz

ankiety

 

 

 

 

Dyrektor

Lider zespołu zadaniowego

 

 

 

Zbiorczy

arkusz kwestionariusza ankiety

 

2. Badanie nauczycieli pod kątem podejmowanych działań pedagogicznych w zakresie realizacji postanowienia ujętego       w Roz. MEN zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 

Ankietowanie

 

Kwestionariusz

ankiety

 

 

 

 

Dyrektor

Lider zespołu zadaniowego

 

 

 

Zbiorczy

arkusz kwestionariusza ankiety

 

3. Pozyskiwanie od środowiska lokalnego opinii na temat wsparcia

przedszkola  w działaniach związanych z przygotowaniem dzieci do posługiwania się językiem  obcym nowożytnym.

 

 

Wywiad

 

Kwestionariusz arkusza wywiadu

 

 

 

 

Dyrektor

Lider zespołu zadaniowego

 

 

 

Zbiorczy

arkusz kwestionariusza wywiadu

 

4. Obserwacja zajęć w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

Arkusz obserwacji zajęć

 

 

Dyrektor

 

Arkusz zbiorczy obserwacji zajęć

 

Poprawiony: piątek, 16 października 2015 12:41
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości