strona główna szkolenia nauczycieli Szkolenie nauczycieli
Szkolenie nauczycieli Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
czwartek, 01 października 2015 20:23

 

Praca nauczyciela stale związana jest z doskonaleniem zawodowym . Uczestnicząc w rożnego rodzaju szkoleniach poszukujemy nowatorskich rozwiązań , które urozmaicą zajęcia edukacyjne  dla dzieci. Dzisiaj w naszym przedszkolu spotkały się cztery  Rady Pedagogiczne z różnych placówek oświatowych. Gościliśmy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Wągrach , Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym oraz nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi. Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb w/w placówek w ramach Kompleksowego Wspomagania Pracy Placówek Oświatowych . Szkolenie poprowadził konsultant z WODN w Łodzi . Efektem końcowym naszej wspólnej pracy jest opracowany harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016. Rady pedagogiczne będą spotykały się regularnie , wymieniając się doświadczeniem zawodowym i pogłębiając zakres wiedzy w różnych dziedzinach .


Poprawiony: wtorek, 06 października 2015 20:03