strona główna o nas o nas koncepcja pracy przedszkola
Drukuj Email

koncepcja pracy przedszkola

Starając się zrozumieć przeżycia dziecka na trudnej drodze zdobywania wiedzy, zapewniamy mu najwartościowsze wsparcie, jakie można mu ofiarować na wstępie do dojrzewania.

Jesteśmy po to, aby:

 • stwarzać warunki i klimat do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdolności , zainteresowań wychowanków;
 • stymulować zdolności twórcze dzieci w zakresie: aktywności muzycznej, plastycznej, teatralnej, umysłowej, ruchowej;
 • kształtować postawę twórczą i otwartą;
 • traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo;
 • sprawiać, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe;
 • dobrze przygotować absolwentów przedszkola
 • do podjęcia nauki w szkole;
 • wzmacniać więzi z rodzina i wspomagać rodziców w wychowywaniu ich dzieci.


Dobro dziecka jest naszym dobrem:

 • kultywujemy tradycje narodowe i regionalne ;
 • wzmacniając wiarę dziecka w siebie uczymy je radzić sobie z trudnościami i samodzielnie rozwiązywać problemy ;
 • pracujemy z dziećmi w oparciu o wartości, takie jak: mądrość, szacunek dla innych, umiłowanie ojczyzny
 • rodzice współorganizują życie przedszkola ;
 • respektujemy akceptowany przez rodziców system wartości ;
 • pokazujemy dzieciom jak żyć bezpiecznie ;
 • kreujemy postawy twórcze;
 • dbamy o indywidualne możliwości dziecka i stymulujemy jego rozwój przygotowujemy wychowanków do życia w społeczeństwie i odnalezienia w nim swojego miejsca i roli do spełnienia.
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości