strona główna
PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI W PRZEDSZKOLU Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 20:36

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI W PRZEDSZKOLU

CEL PROCEDURY:

- ujednolicenie zakresu i sposobu przepływu informacji

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY :

procedura obowiązuje Radę Pedagogiczną oraz personel obsługi Gminnego Przedszkola w Rogowie

DZIAŁANIA W RAMACH  PROCEDURY:

* Zapoznanie się z procedurą

* Przestrzeganie tajemnicy służbowej

* Respektowanie Ochrony danych osobowych

* Do przekazywania informacji o dziecku upoważniony jest tylko nauczyciel danej grupy lub dyrektor

* W razie jakichkolwiek uwag należy petenta kierować do dyrektora

* dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za zgodą  rodziców  i zgodnie z ich zastosowaniem określonym w dokumentacji przedszkola.

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 20:40