strona główna
PROCEDURA W RAZIE WYPADKU Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 20:32

 

PROCEDURA POWYPADKOWA

CEL PROCEDURY:

- ujednolicenie zakresu i sposobu postępowania w razie zaistniałego nieszczęśliwego wypadku

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY :

procedura obowiązuje Radę Pedagogiczną oraz personel obsługi Gminnego Przedszkola w Rogowie

 

* Zapoznanie się z procedurą postępowania w razie wypadku

* Zabezpieczenie grupy – opieka

* Udzielenie pierwszej pomocy – np. zahamowanie krwawienia , opatrzenie rany

* Powiadomienie dyrektora przedszkola

* W razie potrzeby wezwanie pogotowia

* Powiadomienie opiekunów prawnych/rodziców

* Sporządzenie notatki z wypadku

* Rozmowa z dyrektorem na temat przestrzegania zasad bhp

*  W razie skaleczeń nie wymagających pomocy lekarskiej opisanie sytuacji w jakiej doszlo do zdarzenia , powiadomienie o tym fakcie rodziców – złożenie podpisu rodzica w zeszycie wypadków o zgłoszeniu zdarzenia

* Opracowanie pogadanek z dziećmi o podstawowych przepisach BHP

* Powiadomienie ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku , sporządzenie protokołów przez osobę pełniącą rolę SIP

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 20:35