strona główna
Procedura planowania wycieczek Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 19:49

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA

CEL PROCEDURY:

ujednolicenie zakresu i sposobu organizowania wycieczek i przestrzegania zasad bezpieczeństwa

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA :

GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE

* Długoterminowe planowanie wycieczek terenowych

* Ustalenie trasy wycieczki i scenariusza ( miejscowość , ulica itp.)

* Ustalenie daty wyjazdu i poinformowanie o niej dyrektora

* Zapoznanie się z aktualnymi przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek

* Zorganizowanie transportu

* Oszacowanie kosztów wyjazdu

* Przygotowanie ogłoszenia dotyczącego wyjazdu na wycieczkę

* Uzyskanie pisemnej zgody rodziców na wyjazd dzieci , zebranie wiadomości o uczuleniach , alergiach

* Podpisanie umowy z firmą ubezpieczeniową

* Poinformowanie szefa kuchni w celu przygotowania prowiantu lub przesunięcia godzin posiłków

* Ustalenie ilości opiekunów w zależności od ilości dzieci

* Przygotowanie ogłoszenia dla rodziców z datą i godziną wyjazdu i powrotu

* Wypełnienie karty wycieczki i złożenie jej w pokoju dyrektora , wpisanie w zeszyt wyjść ilość dzieci biorących udział w wycieczce

* W przypadku wycieczki autokarowej powiadomienie Komendy Ruchu w celu przeprowadzenia kontroli stanu pojazdu i trzeźwości kierowcy

* Przeprowadzenie z dziećmi pogadanki nt przepisów bezpieczeństwa

* Przygotowanie apteczki pierwszej pomocy , sprawdzenie jej zawartości

* Pobranie prowiantu

* Przygotowanie na wycieczkę aparatu fotograficznego

* Przygotowanie środków higienicznych np.; papier toaletowy , chusteczki higieniczne , woreczki przeciw wymiotne

* Zabranie na wycieczkę dokumentacji dzieci( pesel , nr tel do rodziców, do przedszkola )

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 19:53