strona główna
Procedura organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 19:44

PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZABAW W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

CEL  PROCEDURY :

Ujednolicenie sposobu organizowania bezpiecznych zabaw w ogrodzie przedszkolnym

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA :

GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

* Zapoznanie z przepisami BHP

* Systematyczne sprawdzanie ubioru dzieci ( czapki, odpowiednie obuwie itp.)

* Przeprowadzenie pogadanek o bezpieczeństwie przed wyjściem do ogrodu

*  Sprawdzanie przez nauczyciela lub pracownika gospodarczego terenu ( potłuczone szkło, ostre narzędzia)

* Dokonanie wpisu do zeszytu wyjść( ilość dzieci) , sprawdzenie zamknięcia furtki ogrodowej.

* Omówienie zasady korzystania ze sprzętu ogrodowego

* W przypadku dużej ilości dzieci wychodzenie do ogrodu pracowników obsługi

* Organizowanie czasu pobytu dziecka w ogrodzie poprzez : zabawy sportowe, integracyjne

* Stała obserwacja dzieci przez nauczycieli z różnych miejsc ogrodu

* Przekazywanie informacji między nauczycielkami o zachowaniu dzieci z innych grup

* Omawianie z dziećmi czasu spędzonego w ogrodzie( wyciąganie prostych wniosków z zachowań dzieci)

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 19:49