strona główna
Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
poniedziałek, 03 września 2012 19:37

PROCEDURA dotycząca bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

1. CEL PROCEDURY:

- ujednolicenie zakresu i sposobu przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PROCEDURY :

Gminne Przedszkole w Rogowie

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ :

* Zapoznanie z przepisami BHP

* Podpisanie umowy przez rodziców z firmą ubezpieczeniową

* Zebranie od rodziców aktualnych numerów telefonów ,upoważnień do odbioru dzieci

* Oświadczenie rodziców o alergiach , uczuleniach, chorobach trwałych

* Zorganizowanie kącików o bezpieczeństwie

* Systematyczne planowanie sytuacji edukacyjnych o tematyce związanej z bezpieczeństwem

* Tworzenie kart pracy dla dzieci związanych tematycznie z bezpieczeństwem

* Opracowanie z dziećmi praw i obowiązków przedszkolaka

* Systematyczne kolorowanie obrazków o bezpieczeństwie

* Organizowanie spotkań z policjantem, strażakiem, lekarzem- pielęgniarką

* Organizowanie przez dzieci starsze teatrzyków , scenek parateatralnych o bezpiecznych zabawach

* Zapoznanie dzieci z drogą ewakuacyjna

* Przeprowadzenie próbnego alarmu ppoż

* Aktualizowanie kursów pierwszej pomocy - nauczyciele

* Zapoznanie z kolejnością postępowania nauczyciela w razie wypadku

* Powiadamianie o wypadkach Dyrektora

* Systematyczne sprawdzanie apteczki pierwszej pomocy i uzupełnianie jej

* Włączanie się do konkursów plastycznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem

* Kontrola pomieszczeń i ogrodu

Poprawiony: poniedziałek, 03 września 2012 19:43